Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
DIAGNOZA, PORADNICTWO, PSYCHOTERAPIA, OUTREACH

W Centrum Profilaktyki Społecznej udzielana jest pomoc w zakresie poradnictwa, pomocy pedagogicznej, psychologicznej, prawnej, psychoterapeutycznej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od nowych substancji psychoaktywnych oraz rodzin
w których występują lub mogą wystąpić problemy narkomanii.

Wspieramy działalność profilaktyczną wśród dzieci i młodzieży.

Prowadzimy interwencje w terenie wobec osób z uzależnieniem narkotykowym i ich rodzin.

Wspieramy działalność społeczności terapeutycznych w środowisku lokalnym.

Prowadzimy mentoring w zakresie streetworkingu, organizujemy OUTREACH - wyjście - poza – do - środowiska osób używających NSP.

Prowadzimy superwizje dla pracy zespołu oraz osób współpracujących
w lokalnym środowisku zawodowym na terenie Gminy Wadowice.