Image
PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
Image

GO - UP

far fa-circle
AGRADO  GO-UP

Centrum Profilaktyki Społecznej

profilaktyka uzależnień;
diagnoza, poradnictwo, psychoterapia

far fa-circle
Wadowice

UL. WOJTYŁÓW 4

+48 692 781 928

AGRADO

AGRADO      GO - UP Uwalniamy kreatywność

Wspieramy w rozwijaniu praktycznych umiejętności wymagających samodzielnego myślenia i odpowiedzialności. Tworzymy przestrzeń i praktyki dla ludzi po to, aby wspierali się nawzajem w swej wewnętrznej pracy, podczas wykonywania zewnętrznej pracy dla innych poprzez AGRADO.

THE AMAZING SLIDESHOW ADDON!
THE AMAZING SLIDESHOW ADDON!
THE AMAZING SLIDESHOW ADDON!
THE AMAZING SLIDESHOW ADDON!
AGRADO         U-BUNTU     
    - złożone problemy - TWÓRCZE ROZWIĄZANIA

Wspieramy ludzi w przechodzeniu przez trudności, kryzysy i wspólnie poszukujemy odpowiedzi na pytania ważne dla każdego życia, po to, aby odnaleźć drogę i przemienić;

  • nienawiść w miłość

  • chciwość w szczodrość

  • ignorancje w mądrość

  • zazdrość w otwartość serca

  • egocentryzm i dumę w głęboki pokój pełen pokory

  • nieszczenie i zabijanie w bezwarunkowy szacunek do życiaCisza jest częścią życia

Zachęcamy do medytacji
Medytacja to ruch w milczeniu
Cisza umysłu to sposób działania
W spokoju przychodzi zrozumienie
Zachowaj ciszę, pokój,  milczenie


  

WSPÓŁPRACA

AGRADO w 2024r. realizuje we współpracy i przy wsparciu finansowym Gminy Wadowice zadania publiczne:

  • Realizacja programów pomocy psychologicznej i terapii dla osób uzależnionych od narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych.

  • Prowadzenie edukacji publicznej w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych poprzez organizacje kampanii społecznych i innych wydarzeń lokalnych skierowanych do ogółu mieszkańców Gminy Wadowice lub grupy docelowej.

Newsletter
Jeśli interesuje Cię to czym się zajmujemy, napisz swój email, będziemy mogli zapoznać Cię z naszymi nowościami
Spotkania-Eventy-Campy
AGRADO GO-UP

WADOWICE 2024

Image
icon icon-vector-2
WARSZTATY
&
TRENINGI UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
FLOW-ART

Kwiecień - maj 2024

Warsztaty kreatywności i trening interpersonalny

PO-MOC

Kwiecień-maj 2024

Warsztaty i trening rozwojowy dla mężczyzn, którzy mają w doświadczeniu zachowania z obszaru uzależnień

FREE-STYL

Maj - lipiec 2024

trening dla osób dorosłych z zachowaniami ryzykownymi 

PIWO-NIE

Kwiecień - lipiec 2024

Warsztaty i trening rozwojowy dla kobiet, które mają w doświadczeniu zachowania z obszaru uzależnień.

DMZ-TIME

Marzec - październik 2024

Warsztaty dla rodzin komunikacja i zabawy z dziećmi

PRZY-STAŃ

Kwiecień - październik 2024

Warsztaty komunikacji i trening rozwojowy dla rodzin, które mają w doświadczenia z uzależnieniami.

wspieramy

inspirujemy