STOWARZYSZENIE AGRADO

GO - UP | PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

A to co trudne oddali się ...

Image

W Centrum Profilaktyki Społecznej udzielamy wsparcia poprzez zwiększanie dostępności do informacji, poradnictwa, różnych form pomocy pedagogicznej, psychologicznej, treningowej, terapeutycznej, rozwojowej i szkoleniowej dla osób i rodzin w których występują lub mogą wystąpić problemy narkomanii, uzależnień behawioralnych i mieszanych.
Wspieramy osoby i rodziny, które podejmują działania w kierunku zmiany stylu życia, a zwłaszcza zmiany w zakresie destrukcyjnych schematów myślenia i działania. Wspieramy w przygotowaniu do podjęcia decyzji i zbudowania zasobów, które pomogą zrezygnować z zachowań ryzykownych z obszaru uzależnień.
Działania poprzez Centrum Profilaktyki Społecznej prowadzimy w Wadowicach od 2006r.

Może szukasz odpowiedzi na te pytania ?

Poniedziałek - praca w terenie i praca z grupą

Wtorek - 09.00 - 13.00

Środa - 16.00 - 20.00

Czwartek - 16.00 - 20.00

Piatek - praca w terenie i praca z grupą

PYTANIE O CZAS ?
PYTANIE O CZAS ?

TO NIE CZAS JEST NAM DANY LECZ CHWILE

Widzieć Rozumieć Integrować
U-BUNTU
THE AMAZING SLIDESHOW ADDON!

"Wobec każdego człowieka należy zachować zasadę nieprzewidywalności i obejmować go jego własną wyjątkowością. Według nas tylko wówczas możemy obudzić w człowieku to, co w nim najbardziej ludzkie."

WIDZIEĆ

PROFILAKTYKA UNIWERSALNA

THE AMAZING SLIDESHOW ADDON!

"Dopiero wówczas, gdy człowiek zaczyna rozumieć drugiego człowieka, staje się jego przyjacielem. Tak naprawdę żyjemy na tyle, na ile istniejemy dla innych ludzi. Jednak tylko wobec przyjaciela możemy zaistnieć także w tym, co jest w nas najgłębsze, a zarazem najwrażliwsze."

ROZUMIEĆ

PROFILAKTYKA SELEKTYWNA

THE AMAZING SLIDESHOW ADDON!

"Sztuką życia jest przenieść człowieka wraz z tym, co jest w nim najbardziej wieczne w samo serce aktualności. Mamy przekonanie, że każdy poczęty człowiek jest osobą, to znaczy, że reaguje na miłość i z czasem odniesie się z miłością do innych osób, a równoczesnie ufa i oczekuje miłości i wiary."

INTEGROWAĆ

PROFILAKTYKA WSKAZUJĄCA

icon icon-vector-2
ZASOBY
REFLEKSJE
WARTOŚCI
AGRADO

NASZA DROGA JEST…

odwagą bycia i uśmiechu
odwagą wrażliwości i opieki
odwagą myślenia i działania
odwagą spotkania z cierpieniem
odwagą trudnej rozmowy i milczenia

AGRADO

TO CO OTRZYMALIŚMY ...

autentyczność doświadczeń
zaangażowanie w przygodę
wrażliwość w myśleniu
uważność w decyzjach
dynamikę w działaniu
otwartość na życie

AGRADO

DO CZEGO ZACHĘCAMY ...

zrozumienie w problemach
kreatywność rozwiązań
wierność w zasadach
wytrwałość w pracy
wsparcie w relacji
swoboda uczenia

PROFILAKTYKA
KIERUNKI
WSPARCIA

WIDZIEĆ

PROFILAKTYKA UNIWERSALNA

wspieranie rozwoju
wzbogacanie wiedzy
dostarczanie informacji
wspieranie życia rodzinnego
wspieranie rozwoju zainteresowań
wspieranie w rozwoju umiejętności społecznych

ROZUMIEĆ

PROFILAKTKA SELEKTYWNA

wspieranie rozwoju
wzbogacanie wiedzy
dostarczanie informacji
wspieranie życia rodzinnego
wspieranie w rozwoju lub trening kreatywności
wspieranie lub trening umiejętności społecznych
wspieranie lub trening umiejętności zawodowych

INTEGROWAĆ

PROFILAKTYKA WSKAZUJĄCA

dostarczanie informacji
wzbogacanie wiedzy, zmiana przekonań
wspieranie zmiany i usprawnianie rozwoju
wspieranie lub rekonstrukcja życia rodzinnego
trening kreatywności i terapia zachowań trudnych
trening umiejętności społecznych, wsparcie rozwoju
trening umiejętności zawodowych, wsparcie rozwoju

MOŻESZ WSPIERAĆ