DIAGNOZA

DIAGNOZA

diagnoza uzależnienia
diagnoza pedagogiczna
kontrakty terapeutyczne

Postępowanie diagnostyczne realizowane jest w zakresie: diagnozy nozologicznej, diagnozy problemowej w uzależnieniu wraz z propozycjami do indywidualnego planu terapii uzależnienia.

Prowadzona jest diagnostyka pedagogiczna w obszarze rozwojowym i wychowawczym, prowadzona jest diagnoza systemowa dla rodziny lub grupy społecznej.

Współpracujemy w oparciu o kontrakty terapeutyczne, interwencyjne lub treningowe.