PORADNICTWO

PORADNICTWO

poradnictwo pedagogiczne
poradnictwo psychologiczne
poradnictwo prawne

Poradnictwo obejmuje tematy w zakresie wychowania, edukacji szkolnej i domowej, problematyki cyberprzestrzeni, problematyki grup rówieśniczych, problemów dorastania i trudności rówieśniczych, życia rodzinnego oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Udzielamy informacji i prowadzimy konsultacje na tematy związane ze współczesnymi zagrożeniami cywilizacyjnymi, w tym szczególnie uzależnieniami. Udzielamy poradnictwa w zakresie form i metody rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami w środowisku lokalnym oraz dostępnych placówek terapii uzależnień na terenie całego kraju.