TERAPIA

TERAPIA

psychoterapia uzależnienia
psychoterapia indywidualna
terapia grupowa

Terapia prowadzona jest w formie indywidualnej i grupowej w obszarze uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.
Pracujemy w nurcie Dialogu Motywującego, stosujemy podejście integracyjne oraz poznawczo – behawioralne.

Współpracujemy w oparciu o kontrakty terapeutyczne.

Terapia grupowa prowadzona krótkoterminowo w oparciu o strategie skoncentrowane na rozwiązywaniu problemów w formach rozwojowych oraz wspieramy społeczności terapeutyczne dla osób z uzależnieniem.