CISZA JEST CZĘŚCIĄ ŻYCIA

W spokoju przychodzi zrozumienie. Zachowaj milczenie, medytację, modlitwę.

Medytacja to ruch w milczeniu.
Cisza umysłu to sposób działania.
Cisza umysłu tylko wtedy jest możliwa, kiedy sam mózg się uspokaja.

Komórki nerwowe, które były długo trenowane, żeby reagować, projektować, bronić się, domagać się,

                                                  ...cichną, kiedy widzą to, co istotnie jest...

Modlitwa to stała świadomość tego, że przebywamy nieustannie
w obecności Boga.