SZUKAMY ROZWIĄZAŃ

Wspólnie poszukujemy odpowiedzi na pytania ważne dla każdego życia, po to by odnaleźć drogę i przemienić:

nienawiść w miłość,

chciwość w szczodrość,

ignorancje w mądrość,

zazdrość w otwartość serca,

egocentryczną dumę w głęboki pokój pełen pokory,

niszczenie i zabijanie w bezwarunkowy szacunek do życia.