PARTNERZY

GMINA WADOWICE


Gmina Wadowice w ramach swoich zadań własnych od 2006r. podejmuje działania i współpracę z różnymi podmiotami w zakresie realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. AGRADO poprzez działanie Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach jest jednym z partnerów działania w obszarze profilaktyki narkomanii. Gmina Wadowice udziela nam wsparcia finansowego i merytorycznego w zakresie profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej.


 

KRAJOWE BIURO DS PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII


Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii wdraża i koordynuje krajową politykę przeciwdziałania narkomanii, ukierunkowaną na ograniczanie używania substancji psychoaktywnych. Otrzymaliśmy wsparcie merytoryczne i finansowe. 


 

POLSKIE TOWARZYSTWO TERAPII MOTYWUJĄCEJ


PTTM zrzesza przedstawicieli zawodów z dziedziny psychoterapii, psychologii, edukacji, pedagogiki, którzy upowszechniają lub wykorzystują w swojej pracy klinicznej, naukowej lub dydaktycznej Dialog Motywujący. Otrzymaliśmy wsparcie merytoryczne w zakresie przeprowadzenia szkoleń zawodowych i prowadzenia superwizji.


POLSKA SIEĆ CENTRÓW WOLONTARIATU


Wolontariat uczy, daje satysfakcję, pozwala nabrać dobrej energii życiowej, poznać wielu nowych ludzi i wzbogacić się o nowe doświadczenia. Realizujemy standardy Polskiej Sieci Centrów Wolontariatu od 2005r. prowadząc: Centrum Wolontariatu AGRADO w Wadowicach. Wolontariat daje otwartą przestrzeń dla profilaktyki oraz wsparcie w zakresie rehabilitacji społecznej dla osób uzależnionych.