KONSULTACJE RODZINNE


Prowadzimy w oparciu o diagnozę systemową:

  • interwencje wobec osoby z uzależnieniem,
  • poradnictwo wychowawcze,
  • terapię rodzinną.