PORADNICTWO PRAWNE


Poradnictwo obejmuje tematy w zakresie:

  • ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
  • kodeksu rodzinnego i opiekuńczego