PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA


Prowadzona jest psychoterapia indywidualna w:

  • podejściu integracyjnym,
  • nurcie Dialogu Motywującego /DM/,
  • podejściu poznawczo – behawioralnym.