PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE


Poradnictwo obejmuje tematy w zakresie:

  • procesu uzależnienia,
  • radzenia sobie z uzależnieniem,
  • rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień.