PORADNICTWO PEDAGOGICZNE


Poradnictwo obejmuje tematy w zakresie:

  • edukacji szkolnej i domowej,
  • problematyki cyberprzestrzeni,
  • problematyki grup rówieśniczych.