DIAGNOZA UZALEŻNIENIA


Postępowanie diagnostyczne realizowane jest w zakresie:

  •    diagnozy nozologicznej,
  •    diagnozy problemowej w uzależnieniu wraz z propozycjami do indywidualnego planu terapii uzależnienia.