DIAGNOZA PEDAGOGICZNA


Postępowanie diagnostyczne realizowane jest w zakresie:

  • diagnozy w procesie rozwojowym,
  • diagnozy w procesie wychowania,
  • diagnozy systemowej dla rodziny,
  • diagnozy systemowej dla grupy rówieśniczej.